Mléčné výrobky
Rakytník řešelákový
Prodejny a trhy
Prodej rostlinných komodit
Holštýnsko-fríské plemeno
Rostlinná výroba
Naše technika
Bioplynová stanice

Investice do sektoru mléka

Cílem projektu je modernizace provozu pro chov skotu, a tím docílit vyšší efektivity výroby mléka.

Výsledkem projektu je výstavba nové stáje pro suchostojné krávy, velkokapacitní uskladňovací jímky na kejdu a souvisejících inženýrských sítí včetně zpevněných ploch.

 

Úspory energie víceúčelové budovy Bítovčice č.p. 126

Název projektu: Úspory energie víceúčelové budovy Bítovčice č.p. 126, LUKA a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025530

Popis projektu: Projekt "Úspory energie víceúčelové budovy Bítovčice č.p. 126, LUKA a.s." je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke zlepšení energetických vlastností budovy v areálu společnosti. Projekt zahrnuje výměnu zdroje tepla, instalaci LED osvětlení a zateplení budovy. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Výměna mechanizace za energeticky úspornější

Název projektu: Výměna mechanizace za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017181

Popis projektu: Projekt "Výměna mechanizace za energeticky úspornější" je spolufinancován
Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím výměny mobilní technologie
nakladače ke snížení energetické náročnosti ve společnosti LUKA, a.s.

 

LUKA a.s.
Vysoké Studnice 120
588 21, p. Velký Beranov

Telefon, fax: 567 219 175
E-mail: luka-as@tiscali.cz