Mléčné výrobky
Rakytník řešelákový
Prodejny a trhy
Prodej rostlinných komodit
Holštýnsko-fríské plemeno
Rostlinná výroba
Naše technika
Bioplynová stanice

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se věnujeme pěstování obilovin, kukuřice, víceletých pícnín na orné půdě
a okrajově výrobě brambor. Vše je podřízeno potřebám živočišné výroby a zajištění krmivové
základny pro náš špičkový chov skotu a naši bioplynovou stanici.

LUKA a.s.
Vysoké Studnice 120
588 21, p. Velký Beranov

Telefon, fax: 567 219 175
E-mail: luka-as@tiscali.cz